Braincares privatlivspolitik

For os er dit privatliv meget vigtigt. I denne privatlivspolitik forklares, hvordan Braincare indsamler og bruger de personoplysninger, som måtte være nødvendige for at kunne yde det bedst mulige forløb, for dig. Behandlingen af personoplysninger følger gældende databeskyttelsesforordning af 25. maj 2018.

Vores privatlivspolitik gælder for de oplysninger, som er givet os og/eller som vi indsamler som led i samarbejdsforhold eller klientforhold. Der er tale om oplysninger, som vi indhenter gennem vores indsatser og/eller anden service.

Hvem er dataansvarlig?

Braincare, CVR nr. 39610256, Korskildelund 6, 2670 Greve er dataansvarlig for de oplysninger, som indhentes via vores ydelser. Du er mere end velkommen til at kontakte os på tlf. 30707387, eller via mail på sikkerpost@braincare.dk.

Hvad er personoplysninger?

Alle oplysninger som Braincare kan bruge til at identificere dig som person, hører under kategorien personoplysninger. Det kan blandt andet være for- og efternavn, privatadresse, e-mailadresse eller sundhedsdata.

Behandling af personoplysninger

I Braincare behandles dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og god databehandlingsskik.

Vi indsamler og behandler oplysninger til brug for flere forskellige formål, herunder er indsamling og behandling af data nødvendig for, at vi bedst muligt kan opfylde dine ønsker og behov for et vellykket forløb.

Oplysninger om dig, som kan blive indsamlet og behandlet:

  • Kontaktoplysninger, f.eks. navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.
  • Helbredsoplysninger i behandlings øjemed.
Opbevaring af sundhedsdata

Braincare har pligt til at opbevare sundhedsdata i 10 år Jf. Sundhedsdatastyrelsen. Vores opbevaring og behandling af sundhedsdata håndteres i henhold til Persondataloven, og vores systemer sikrer at alle medarbejdere overholder rammer og retsgrundlag til håndtering af sundhedsdata. Det er altafgørende for os, at vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Derfor gør vi meget for at passe godt på oplysninger blandt andet igennem kryptering og logning af vores systemer. Kun nødvendige personoplysninger for indsatsen indhentes og behandles. Vi opbevarer alle data krypterede og/eller i cloud baserede databaser i sikrede servere, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

IT Sikkerhed

I Braincare har vi fokus på at beskytte de indsamlede personoplysninger, og vi er meget optaget af, at det foregår sikkert og forsvarligt. Ved brug af en SikkerPost løsning kan vi sende mails sikkert og krypteret til de adresser, som vi samarbejder med. Internt benytter vi os ligeledes af denne løsning.

Dette betyder at ved mailkorrespondance, der indeholder personfølsomme oplysninger, benytter vi ‘sikker mail’, hvor indholdet er krypteret. Dermed er vi sikre på modtagerens identitet og at meddelelsen ikke læses af andre undervejs.

Videregivelse af personoplysninger

Braincare videregiver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Har vi behov for at videregive oplysninger for at kunne give en bedre behandling, vil samtykke til dette altid blive indhentet.

Du har ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i følgende:

  • Hvilke personoplysninger, vi har indsamlet og behandlet i forbindelse med, at du har brugt vores tjenester.
  • Formålet med vores indsamling og behandling af oplysningerne.
  • Eventuel videregivelse af oplysningerne.
  • Hvor længe vi opbevarer oplysningerne.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigt, kan du altid sende en mail til Braincare via sikkerpost@braincare.dk, eller ringe på tlf. 30707387.

Hvis du vil have slettet personoplysninger

Braincare foretager ikke unødig opbevaring af personoplysninger. Vi vil slette eller anonymisere oplysningerne i overensstemmelse med lovgivningen, når vi ikke længere har brug for dem. Desuden vil vi slette dine personoplysninger, hvis du anmoder os om det.

Du kan klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vil du vide mere?

I nedenstående udvidede privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan vi håndterer oplysninger og du er altid velkommen til at kontakte Braincare, såfremt du har spørgsmål til vores håndtering og opbevaring af personoplysninger: sikkerpost@braincare.dk