Dit forløb hos os

Opstart

Når du starter op i vores forløb, laver vi en screening af dine symptomer. Vi taler med dig om hvor du oplever problemer og føler dig forandret. Dine tidligere undersøgelser, test- og behandlingsresultater inddrages. Dine pårørende er meget velkommen til også at deltage her.

I et samarbejde med dig vil vi herefter tilrettelægge dit forløb. Sammen sætter vi mål op for hvad der skal fokuseres på. Vi bruger metoden SMART-mål, hvilket betyder, at mål gøres Specifikke – Målbare – Attraktive – Realistiske og Tidsbestemte.