• Psykologisk rehabilitering

  Hvis du er ramt af følger efter en erhvervet hjerneskade eller har senfølger efter en hjernerystelse, har du brug for professionel hjælp.

  Vores psykologiske rehabiliteringskonsulenter vejleder og guider dig, så du kan få hverdagen til at fungere og blive afklaret til job eller uddannelse.

Hvad hjælper vi dig med?

 • Hjerneskade

  Vi hjælper med at du får en forståelse og accept af de mere skjulte følger efter din hjerneskade. Det kan være kognitive, de sociale eller de psykologiske forandringer. Vi hjælper dig med redskaber til at mestre dine følger.

 • Hjernerystelse

  Vi hjælper dig med at få sat fokus på de psykologiske reaktioner på det forandrede liv og hjælper dig med at opnå en kapacitet til at finde ressourcer, der kan opretholde dit velvære.

 • Mental Sundhed

  Vi hjælper dig med redskaber til at få en forståelse for, hvordan følger efter hjernerystelse kan håndteres og hvordan du kan mestre din forandrede livssituation, så du bliver i stand til at vende tilbage til job eller studie igen.

 • Psykologisk rehabilitering

  Vi hjælper dig med at genoprette dit psykiske velbefindende ved anden tilgrænsende sygdom eller lidelse, herunder også misbrugsproblematik. Gennem samtale vil vi afdække de faktorer, der påvirker dine psykologiske ressourcer og evner. Vi hjælper dig med at finde værktøjer til, at du igen oplever dit liv i en god balance.

Hjerneskade
Hjernerystelse
Mental sundhed
Psykologisk rehabilitering

Vi hjælper med, at du får en forståelse og accept af de mere skjulte følger efter din hjerneskade. Det kan være kognitive, de sociale eller de psykologiske forandringer. Vi hjælper dig med redskaber til at mestre dine følger.

Vi hjælper dig med redskaber til at få en forståelse for hvordan følger efter hjernerystelse kan håndteres. Vi hjælper også med hvordan du kan mestre din forandrede livssituation, så du bliver i stand til at vende tilbage til job eller studie igen.

Vi hjælper dig med at genoprette dit psykiske velbefindende ved anden tilgrænsende sygdom eller lidelse, herunder også misbrugsproblematik.

Vi hjælper dig med at få sat fokus på de psykologiske reaktioner på det forandrede liv og hjælper dig med at opnå kapacitet til at finde ressourcer, der kan opretholde dit velvære.

Kort om Braincare

Braincare har siden 2018 været i borgernes nærmiljø i østdanmark. Med vores serviceydelse har vi i et tæt og koordineret samarbejde med kommunale jobcentre og genoptræningsenheder, hjerneskadekoordinatorer og virksomhedskonsulenter hjulpet borgere videre i deres afklaring til arbejdsmarkedet.

Braincare er etableret med det formål, at tilbyde en kombination af neurofaglig og psykologisk ekspertise i de beskæftigelsesrettede borgernære indsatser, som er målrettet til borgere med erhvervet hjerneskade, senfølger efter hjernerystelse samt tilgrænsende lidelser.

Braincare vil medvirke til at sikre transfer af det der virker for den enkelte borger.

Derfor hjælper vores psykologiske rehabiliteringsspecialister med at bygge bro fra genoptræningsindsatserne, hjem til borgerens hverdagsliv og videre ud i de beskæftigelsesrettede indsatser og arbejdsmarkedet.

Vi tror på at borgeren hjælpes bedst, når vi arbejder sammen om at rehabilitere til arbejdsmarkedet.

Ramte og pårørende, også på privat initiativ, har henvendt sig og fået hjælp til at mestre den nye livssituation samt fået hjælp til at navigere i det offentlige system.

Her er nogle af vores

samarbejdspartnere

 

Vi støtter arbejdet for hjernerystelses ramte.

Braincare støtter Unge Hjerner i arbejdet for at skabe fællesskaber til unge med hjerneskade.

Hvad siger andre om os?

“Fagligheden er stærk. Jeg kan se at det giver mening med det relations arbejde som der udføres og det giver borgeren en tryghed at Braincare er der.”

“Der sker en ændring hos borgeren. Der kommer mere struktur på deres hverdag. Jeg ser udviklingen. Braincare gør det super godt.”

“Mange tak for alt din hjælp. Jeg ville ikke være hvor jeg er i dag uden al din fantastiske hjælp.”

“Tusinde tak – du har hjulpet meget og vores samtaler har både været givende og inspirerende.”

“1000 tak for din hjælp, da jeg havde brug for den.”

Vi ser frem til at høre fra jer

© Copyright 2021┃Alle rettigheder forbeholdes Braincare