Hjerneskade

Årsager

Erhvervet hjerneskade opstår på grund af sygdom eller ulykke. Årsagerne kan fx være blodprop, hjerneblødning, slag mod hovedet, hjernebetændelse, iltmangel eller en tumor.

Følgerne

Følgerne af erhvervet hjerneskade afhænger af skadens omfang og hvilke områder af hjernen der er skadet.

Et menneske, der pådrager sig en hjerneskade oplever ofte væsentlige ændringer i sit liv. Desuden kan oplevelse af egen identitet og syn på fremtiden også påvirkes.

Mange med erhvervet hjerneskade får udfordringer med at få hverdagsliv og arbejdsliv til at fungere igen.

Når man kommer hjem

Følger efter en hjerneskade bliver ofte mere tydelige, når man er hjemme i vante omgivelser. Det kan være svært for den ramte og familien at håndtere disse ændrede livsbetingelser. Oftest vil det være de kognitive og emotionelle følger, som er sværest at forstå og håndtere for den ramte, men også for pårørende og omgivelserne.

En video om symptomer efter hjerneskade