Bag om Braincare

Da vores direktør Tanja Møller Madsen i 2018 grundlagde Braincare, var det med afsæt i en stor passion for at kunne hjælpe psykisk sårbare mennesker, der lever med skjulte følger efter en hjerneskade tilbage til et meningsfuldt og værdiskabende liv. 

I sit virke som neuropsykiatrisk sygeplejerske samt leder i den offentlige regionale rehabilitering oplevede Tanja, at der var et stigende behov for også at kunne tilbyde ramte psykologisk støtte i rehabiliteringsprocessen – efter deres udskrivelse fra hospital og i processen tilbage mod at være på arbejdsmarkedet igen.

Direktør og founder af Braincare

Tanja Møller Madsen

Vores vision !

I Braincare tror vi på, at diversitet skaber værdi i fælleskabet.

Vi vil med passionerede, nærværende, neurofaglige og psykologiske indsatser arbejde for, at alle mennesker, uanset handicap og psykisk sårbarhed, får mulighed for at bidrage.

Mød teamet

Tanja Møller Madsen

Direktør, founder, BSN

Personlig jobformidler, mentor, psykologisk og kognitiv rehabilitering.

Tanja er uddannet sygeplejerske og har lang erfaring indenfor neuro- og psykiatrisk rehabilitering efter erhvervet hjerneskade samt psykisk sygdom. Desuden har Tanja faciliteret psykoedukative gruppeforløb for ramte samt pårørende.

Tanja er certificeret terapeut i kognitiv terapi og har yderligere videreuddannet sig indenfor psykologisk rehabilitering, compassionfokuseret terapi, neuropædagogik, behandling af dobbeltdiagnoser, filosofisk coaching samt ledelse.

Tanja har lang erfaring som afdelingssygeplejerske og har i sit professionelle virke været meget optaget af at styrke kvaliteten i de sundhedsfaglige ydelser via patientinddragelse, relationel koordinering samt innovation.

Lone Lyngbye

Partner, Master Coach

Personlig jobformidler, mentor, psykologisk rehabilitering.

Lone er certificeret Master Coach og har taget efteruddannelse i psykologisk rehabilitering efter hjerneskade eller hjernerystelse samt compassion-fokuseret terapi. Desuden er Lone uddannet i pension, ledelse samt kommunikation.

Via sit professionelle virke har Lone desuden opnået en del viden om hjerneskade og følger efter hjernerystelse samt de problematikker, som fylder i hverdagen for den ramte og dennes omgivelser.

Lone har lang erfaring som leder, og har stor fokus på de udfordringer, der opstår i krydsfeltet mellem den enkelte og virksomheden samt kollegerne. Derudover har Lone stor erfaring i at facilitere forandringsprocesser – individuelt og i grupper.

Nicolas Holm

IT-konsulent

Nicolas har en kandidat i Digital Innovation & Management fra ITU og har udviklet vores hjemmeside. Han varetager desuden forskellige IT opgaver i Braincare. Dette er alt fra opdatering og vedligholdelse af hjemmeside, produktion af content til sociale medier og grafisk design. Nicolas er passioneret omkring at gøre en forskel for andre mennesker gennem nye digitale løsninger.

© Copyright 2021┃Alle rettigheder forbeholdes Braincare