Bag om Braincare

Da vores direktør Tanja Møller Madsen i 2018 grundlagde Braincare, var det med afsæt i en stor passion for at kunne hjælpe psykisk sårbare mennesker, der lever med skjulte følger efter en hjerneskade tilbage til et meningsfuldt og værdiskabende liv. 

I sit virke som neuropsykiatrisk sygeplejerske samt leder i den offentlige regionale rehabilitering oplevede Tanja, at der var et stigende behov for også at kunne tilbyde ramte psykologisk støtte i rehabiliteringsprocessen – efter deres udskrivelse fra hospital og i processen tilbage mod at være på arbejdsmarkedet igen.

Direktør og founder af Braincare

Tanja Møller Madsen

Vores vision !

I Braincare tror vi på, at diversitet skaber værdi i fælleskabet.

Vi vil med passionerede, nærværende, neurofaglige og psykologiske indsatser arbejde for, at alle mennesker, uanset handicap og psykisk sårbarhed, får mulighed for at bidrage.

Mød teamet

Tanja Møller Madsen

Direktør, founder, BSN

Vejledning, mentoring, psykologisk og kognitiv rehabilitering.

Tanja er uddannet sygeplejerske med speciale i neuropsykiatrisk rehabilitering ved følger efter en hjerneskade.  Hun er certificeret terapeut i kognitiv terapi og har yderligere certificering indenfor neuropædagogik, behandling af dobbeltdiagnoser, filosofisk coaching samt personaleledelse.

Tanja er optaget af psykologisk rehabilitering og de problemstillinger, der ofte opstår i overgangen fra genoptræning videre mod en rehabilitering til arbejdsmarkedet.

Fokus i forløbene er at styrke empowerment og recovery. Heri indgår mestringsstrategier af psykiske følger som depression, angst samt misbrugsproblematikker.

Fra Tanjas mangeårige virke som afdelingssygeplejerske har hun erfaring med de udfordringer og dilemmaer, der let kan opstå i krydsfeltet mellem hensynet til driften og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, der skal tilbage til efter længere tids uarbejdsdygtighed.

Derudover har Tanja mange års erfaring i arbejdet omkring facillitering af gruppeforløb for ramte samt pårørende.

Lone Lyngbye

Partner, Master Coach

Vejledning, mentoring og psykologisk rehabilitering.

Lone er certificeret Master Coach og har taget efteruddannelse i psykologisk rehabilitering. Desuden er Lone uddannet i pension, ledelse samt kommunikation.  Via sit professionelle virke har Lone desuden opnået en del viden om hjerneskade og følger efter hjernerystelse samt de problematikker, som fylder i hverdagen for den ramte

Lones fokusområde er når mennesker skal finde sig selv i en ny hverdag og få skabt gode vaner, der giver struktur i hverdagen. Hun har stor erfaring i at facilitere forandringsprocesser. Via coachende samtaler arbejder Lone med den enkelte, og understøtter processen med at denne finder egne styrker og ser nye muligheder.

Lone hjælper med de problemstillinger, der opstår i processen frem mod at genindtræde på arbejdsmarkedet. Forankringen er evidensbaserede neurorehabiliterende metoder og den nyeste tilgængelige viden om behandling af hjernerystelse.

Lone har lang erfaring som leder, og har stor fokus på de udfordringer, der opstår i krydsfeltet mellem den enkelte og virksomheden samt kollegerne.

Nicolas Holm

Studentermedhjælper

Nicolas er vores studentermedhjælper som har udviklet vores hjemmeside. Han varetager desuden forskellige IT opgaver i Braincare. Dette er alt fra hjemmeside, sociale medier og grafisk materiale. Til daglig er han studerende på IT universitetet hvor han læser en kandidat i Digital Innovation & Management. Nicolas er passioneret omkring at gøre en forskel for andre mennesker gennem nye digitale løsninger.

© Copyright 2021┃Alle rettigheder forbeholdes Braincare